Open Navigation

Intellivision Game Price Chart

DAILY STATS
Avg Loose Price/Game: $12.37
Avg Complete Price/Game: $41.30
Loose Set Value: $1570.66
Complete Set Value: $5245.65
# of Games: 127
Last Updated: 2017-12-15 23:45:18.0 UTC

How We Do It

We update our Intellivision game prices daily from completed eBay listings. We gather the data and send it through our algorithm to determine the current going rate one should expect to pay for any given game.

Price Guide Download

intellivision_price_guide.pdf

Intellivision Game & Price Guide (NTSC)

Below is a list of Games for the Intellivision and their estimated market values

Games Not Included in Overall Average

# Title Loose Complete New Graded
1. ABPA Backgammon NA $3.15 NA NA
2. Advanced Dungeons & Dragons $5.73 $7.40 $19.17 $225.00
3. Advanced Dungeons & Dragons: Treasure of Tarmin $6.54 $9.23 $15.77 NA
4. Armor Battle $3.24 $6.55 NA NA
5. Astrosmash $3.18 $6.28 $15.12 $41.00
6. Atlantis $2.97 $6.67 $11.14 NA
7. Auto Racing $4.08 $8.62 $10.88 NA
8. B-17 Bomber $5.75 $14.01 $19.81 NA
9. Beamrider $16.19 $23.38 $30.72 NA
10. Beauty and The Beast $4.62 $6.09 $13.06 NA
11. Blockade Runner $5.89 $12.03 NA NA
12. Body Slam: Super Pro Wrestling $58.73 $137.45 NA NA
13. Bomb Squad $2.08 $7.10 $17.24 NA
14. Boxing $2.37 $3.91 $12.28 NA
15. Bump 'N Jump $4.85 $15.26 $67.37 NA
16. Burgertime $3.17 $6.46 $15.61 NA
17. Buzz Bombers $6.04 $13.48 $22.94 NA
18. Carnival $4.28 $6.95 $14.03 NA
19. Centipede $4.83 $13.91 $34.72 NA
20. Championship Tennis $11.10 $18.56 $43.36 NA
21. Checkers $3.04 $6.92 $36.51 NA
22. Chip Shot: Super Pro Golf $7.90 $24.19 NA NA
23. Commando $13.66 $43.26 NA NA
24. Congo Bongo $71.12 $261.80 NA NA
25. Defender $23.05 $38.76 $72.83 NA
26. Demon Attack $3.30 $6.58 $14.53 NA
27. Dig Dug $28.59 $62.96 $124.95 NA
28. Diner $34.50 $63.53 NA NA
29. Donkey Kong $3.63 $11.99 $34.32 NA
30. Donkey Kong Junior $6.43 $26.39 $30.40 NA
31. Dracula $18.62 $37.82 $78.03 NA
32. Dragonfire $4.49 $7.51 $25.20 NA
33. Dreadnaught Factor $11.45 $15.88 $26.50 $40.00
34. Electric Company: Math Fun NA $8.73 $49.47 NA
35. Electric Company: Word Fun $3.44 $11.13 $29.63 NA
36. Fathom $25.69 $91.83 $101.95 NA
37. Frog Bog $3.01 $6.95 $14.89 NA
38. Frogger $4.32 $10.04 $28.20 NA
39. Happy Trails $9.16 $16.52 NA NA
40. Horse Racing $4.21 $7.51 $18.24 NA
41. Hover Force $9.48 $24.12 NA NA
42. Ice Trek $7.42 $19.80 $51.90 NA
43. Intellivision Console NA NA NA NA
44. Intellivision II Console NA NA NA NA
45. Intellivoice Voice Synthesis Module NA NA NA NA
46. Jetsons: Ways With Words $37.45 $108.15 $164.74 NA
47. Kool-Aid Man $10.23 $27.45 $71.50 NA
48. Lady Bug $8.96 $12.87 $34.34 NA
49. Las Vegas Poker & Blackjack $3.13 $7.36 $14.07 NA
50. Las Vegas Roulette $1.95 $2.94 $10.38 NA
51. Learning Fun I $74.07 $415.84 NA NA
52. Learning Fun II $192.25 $389.59 NA NA
53. Lock 'N Chase $3.88 $6.99 $11.54 NA
54. Loco-Motion $5.75 $11.70 $30.30 NA
55. Major League Baseball $2.01 $6.70 $18.62 NA
56. Masters of the Universe: The Power of He-Man $10.90 $35.28 $86.25 NA
57. Melody Blaster NA $106.96 $129.42 NA
58. Microsurgeon $2.90 $9.95 $14.17 NA
59. Mind Strike $6.97 $10.69 $19.01 $43.00
60. Mission X $3.31 $11.42 $24.93 NA
61. Motocross $4.41 $16.10 $36.00 NA
62. Mountain Madness: Super Pro Skiing $68.13 $141.43 $153.50 NA
63. Mouse Trap $6.66 $12.64 $40.59 NA
64. Mr. Basic Meets Bits 'N Bytes NA $16.21 $27.46 $40.00
65. NASL Soccer $6.45 $9.05 NA NA
66. NBA Basketball $2.88 $7.15 $21.98 NA
67. NFL Football $1.79 $5.24 $22.62 NA
68. NHL Hockey $4.35 $6.88 $14.99 NA
69. Night Stalker $2.47 $9.96 $11.46 $15.00
70. Nova Blast $5.21 $13.61 $27.57 NA
71. Pac-Man [Atarisoft] $17.87 $23.76 NA NA
72. Pac-Man [INTV] $13.01 $21.37 $48.31 NA
73. PBA Bowling NA $2.36 NA NA
74. PGA Golf $3.47 $6.84 $11.00 NA
75. Pinball $5.51 $15.54 $61.53 NA
76. Pitfall! $2.78 $9.16 $13.62 NA
77. Poker NA NA NA NA
78. Pole Position $14.13 $45.58 NA NA
79. Popeye $5.93 $22.32 NA NA
80. Q*bert $3.48 $12.10 $25.99 NA
81. Reversi $1.95 $4.56 $7.72 NA
82. River Raid $25.55 $39.21 $95.99 NA
83. Royal Dealer $2.41 $9.48 $15.99 NA
84. Safecracker $8.97 $24.24 $65.88 NA
85. Scooby-Doo's Maze Chase $18.62 $42.67 $68.61 $46.00
86. Sea Battle $4.16 $9.87 $23.72 NA
87. Sewer Sam $7.28 $21.50 NA NA
88. Shark! Shark! $10.06 $18.39 $25.06 NA
89. Sharp Shot $4.43 $13.77 NA NA
90. Slam Dunk: Super Pro Basketball $16.44 $32.50 NA NA
91. Slap Shot: Super Pro Hockey $18.38 $32.68 $47.00 NA
92. Snafu $5.21 $12.69 $14.99 $80.00
93. Space Armada $4.78 $5.63 $7.80 NA
94. Space Battle $2.40 $7.14 $8.21 NA
95. Space Hawk $2.92 $6.81 $14.39 NA
96. Space Spartans $2.45 $4.76 $9.30 NA
97. Spiker! Super Pro Volleyball NA $944.70 NA NA
98. Stadium Mud Buggies $88.46 $231.58 NA NA
99. Stampede $5.05 $8.02 $24.06 NA
100. Star Strike $3.84 $5.57 $10.35 NA
101. Star Wars: The Empire Strikes Back $6.54 $20.63 $35.99 NA
102. Sub Hunt $2.09 $10.68 $26.13 NA
103. Super Cobra $26.00 $112.82 $280.00 NA
104. Super Pro Decathlon $31.00 $58.15 NA NA
105. Super Pro Football $4.51 $15.40 $43.86 NA
106. Swords & Serpents $3.42 $12.01 $37.44 NA
107. Tennis $1.91 $5.20 $7.75 NA
108. Thin Ice $12.04 $24.67 NA NA
109. Thunder Castle $21.78 $41.14 NA NA
110. Tower of Doom $28.32 $66.17 $117.26 NA
111. Triple Action $2.76 $3.79 $10.00 NA
112. Triple Challenge $44.07 $101.27 NA NA
113. Tron Deadly Discs $4.52 $7.13 $11.20 $80.00
114. Tron Maze-a-Tron $4.98 $10.76 $16.22 NA
115. Tron Solar Sailer $3.25 $17.01 $26.60 NA
116. Tropical Trouble $10.15 $24.49 $60.00 NA
117. Truckin' $11.38 $37.28 $123.24 NA
118. Turbo $32.18 $104.10 $242.15 NA
119. Tutankham NA $112.04 $280.00 NA
120. US Ski Team Skiing NA $2.65 NA NA
121. USCF Chess NA $15.12 $34.66 NA
122. Utopia $4.55 $10.48 $12.97 NA
123. Vectron $4.23 $8.54 $9.47 NA
124. Venture $5.36 $9.79 $17.40 NA
125. White Water! $13.21 $30.26 $58.46 NA
126. World Championship Baseball $8.16 $19.31 NA NA
127. World Cup Soccer $11.19 $21.17 $59.99 NA
128. World Series Major League Baseball $26.00 $100.87 $140.85 NA
129. Worm Whomper $22.58 $50.95 $90.88 NA
130. Zaxxon $6.68 $24.10 $42.99 NA