Atari 5200 Game Price Chart

DAILY STATS
Avg Loose Price/Game: $18.09
Avg Complete Price/Game: $55.83
Loose Set Value: $1248.25
Complete Set Value: $3852.31
# of Games: 69
Last Updated: 2018-11-05 06:05:10.0 UTC

How We Do It

We update our Atari 5200 game prices daily from completed eBay listings. We gather the data and send it through our algorithm to determine the current going rate one should expect to pay for any given game.

Price Guide Download

atari_5200_price_guide.pdf

Atari 5200 Game & Price Guide (NTSC)

Below is a list of Games for the Atari 5200 and their estimated market values

Games Not Included in Overall Average

# Title Loose Complete New Graded
1. Astro Chase $16.74 $29.96 $64.53 NA
2. Atari 5200 Console $40.99 $98.78 NA NA
3. Ballblazer $12.22 $12.94 $17.43 NA
4. Beamrider $24.07 $55.01 $106.06 NA
5. Berzerk $8.44 $13.17 $22.16 NA
6. Blueprint $8.74 $19.99 $25.73 NA
7. Bounty Bob Strikes Back! $367.45 $1143.79 NA NA
8. Buck Rogers: Planet of Zoom $6.29 $18.49 $28.14 NA
9. Centipede $1.77 $7.95 $14.94 NA
10. Choplifter! $15.97 $21.68 $29.99 NA
11. Congo Bongo $6.25 $22.52 $25.94 NA
12. Countermeasure $3.63 $6.81 $15.69 NA
13. Decathlon $16.65 $69.44 NA NA
14. Defender $4.70 $8.81 $13.08 NA
15. Dig Dug $5.36 $8.32 $11.50 NA
16. Dreadnaught Factor $14.26 $37.12 $100.39 NA
17. Frogger $3.89 $11.28 $13.00 NA
18. Frogger II: Threeedeep! $30.26 $76.33 $99.61 NA
19. Galaxian $2.53 $7.55 $13.29 NA
20. Gorf $5.41 $28.66 $50.76 NA
21. Gremlins $13.35 $34.04 $47.82 NA
22. Gyruss $16.10 $60.98 NA NA
23. H.E.R.O. $28.66 $106.00 $131.00 NA
24. James Bond 007 $12.60 $48.27 NA NA
25. Joust $8.78 $11.61 $20.13 NA
26. Jungle Hunt $4.20 $11.16 $21.51 NA
27. K-razy Shoot-Out $34.61 $103.69 $149.87 NA
28. Kaboom! $9.05 $18.57 $27.79 NA
29. Kangaroo $3.72 $7.37 $13.32 NA
30. Keystone Kapers $7.88 $28.56 $50.35 NA
31. Mario Bros. $8.42 $25.88 $98.24 NA
32. Megamania $14.83 $36.73 $42.25 NA
33. Meteorites $82.62 $383.92 NA NA
34. Miner 2049er Starring Bounty Bob $14.70 $32.39 NA NA
35. Missile Command $4.71 $7.35 $18.21 NA
36. Montezuma's Revenge Featuring Panama Joe $21.38 $86.62 $122.50 NA
37. Moon Patrol $7.23 $11.98 $18.55 NA
38. Mountain King $22.57 $44.10 $87.22 NA
39. Mr. Do!'s Castle $21.66 $45.37 $139.18 NA
40. Ms. Pac-Man $5.85 $17.57 $23.85 NA
41. Pac-Man $3.88 $5.42 $16.32 NA
42. Pengo $6.45 $12.26 $18.43 NA
43. Pitfall $19.18 $21.09 $28.44 NA
44. Pitfall II: Lost Caverns $19.96 $54.61 NA NA
45. Pole Position $2.27 $7.62 $16.14 NA
46. Popeye $6.28 $14.82 $78.52 NA
47. Q*bert $5.35 $13.21 $18.59 NA
48. Qix $4.01 $8.07 $22.47 NA
49. Quest for Quintana Roo $37.35 $104.05 NA NA
50. RealSports Baseball $5.86 $12.35 $56.00 NA
51. RealSports Football $2.36 $7.47 $20.55 NA
52. RealSports Soccer $3.31 $6.69 $14.98 NA
53. RealSports Tennis $3.54 $6.80 $11.65 NA
54. Rescue on Fractalus! $13.41 $26.11 $32.04 NA
55. River Raid $11.53 $22.25 $31.35 NA
56. Robotron: 2084 $9.77 $39.81 $45.90 NA
57. Space Dungeon $5.78 $30.63 $40.64 NA
58. Space Invaders $5.36 $12.69 $27.93 NA
59. Space Shuttle $10.92 $47.61 $55.00 NA
60. Star Raiders $3.27 $8.31 $14.32 NA
61. Star Trek: Strategic Operations Simulator $6.46 $13.72 $37.72 NA
62. Star Wars: Return of the Jedi: Death Star Battle $32.49 $84.68 NA NA
63. Star Wars: The Arcade Game $33.56 $53.46 NA NA
64. Super Breakout $3.60 $7.50 $22.32 NA
65. Super Cobra $9.29 $18.80 $29.00 NA
66. Trak-Ball Controller NA NA NA NA
67. Vanguard $5.91 $12.36 $40.90 NA
68. Wizard of Wor $11.12 $24.00 $51.24 NA
69. Zaxxon $25.89 $59.53 NA NA
70. Zenji $26.09 $333.30 NA NA
71. Zone Ranger $16.45 $61.11 $82.25 NA