ColecoVision Game Price Chart

DAILY STATS
Avg Loose Price/Game: $16.51
Avg Complete Price/Game: $62.87
Loose Set Value: $2146.36
Complete Set Value: $8172.83
# of Games: 130
Last Updated: 2018-11-05 06:05:10.0 UTC

How We Do It

We update our ColecoVision game prices daily from completed eBay listings. We gather the data and send it through our algorithm to determine the current going rate one should expect to pay for any given game.

Price Guide Download

colecovision_price_guide.pdf

ColecoVision Game & Price Guide (NTSC)

Below is a list of Games for the ColecoVision and their estimated market values

Games Not Included in Overall Average

# Title Loose Complete New Graded
1. 2010: The Graphic Action Game $13.81 $42.02 $78.87 NA
2. Alcazar: The Forgotten Fortress $112.05 $135.01 NA NA
3. Alphabet Zoo $23.93 $52.33 $116.00 NA
4. Amazing Bumpman NA NA NA NA
5. Antarctic Adventure $11.90 $77.23 $91.98 NA
6. Aquattack $36.76 $197.09 NA NA
7. Artillery Duel $11.41 $68.64 $401.00 NA
8. B.C.'s Quest for Tires $18.39 $55.06 NA NA
9. B.C.'s Quest For Tires II: Grog's Revenge $16.96 $37.19 $75.21 NA
10. Beamrider $13.94 $25.28 $37.86 NA
11. Blockade Runner $13.92 $34.39 NA NA
12. Boulder Dash $176.98 $650.00 NA NA
13. Brain Strainers $11.79 $18.37 NA NA
14. Buck Rogers: Planet of Zoom $9.53 $22.49 $42.57 NA
15. Bump 'n' Jump $17.31 $38.27 $79.50 NA
16. BurgerTime $16.22 $21.25 $41.59 NA
17. Cabbage Patch Kids: Adventures in the Park $9.16 $26.98 $32.42 NA
18. Cabbage Patch Kids: Picture Show $9.48 $50.25 NA NA
19. Campaign '84 $17.30 $51.21 NA NA
20. Carnival $5.03 $11.77 $20.57 NA
21. Centipede $5.84 $8.22 $16.50 $99.99
22. Choplifter! $23.54 $58.51 $155.95 NA
23. Chuck Norris: SuperKicks $23.88 $69.51 NA NA
24. Chuck Norris: SuperKicks & Artillery Duel $35.41 $202.50 NA NA
25. Colecovision Game Console $43.04 NA NA NA
26. Congo Bongo $16.15 $36.71 $38.00 NA
27. Cosmic Avenger $3.97 $11.47 $23.78 NA
28. Cosmic Crisis NA $86.19 NA NA
29. Dam Busters $14.25 $44.53 NA NA
30. Dance Fantasy $29.71 $86.00 $160.95 NA
31. Decathlon $8.00 $33.28 NA NA
32. Defender $7.72 $15.69 $26.49 NA
33. Destructor $7.58 $14.96 $29.37 NA
34. Donkey Kong $6.65 $120.33 $295.97 NA
35. Donkey Kong Junior $5.93 $11.34 $27.75 NA
36. Dr. Seuss: Fix-up the Mix-up Puzzler $13.39 $34.82 NA NA
37. DragonFire $14.17 $179.17 NA NA
38. Dukes of Hazzard $14.43 $33.69 $68.71 NA
39. Evolution $15.30 $22.57 $96.26 NA
40. Facemaker $9.66 $59.41 $116.00 NA
41. Fathom $19.17 $55.06 NA NA
42. Flipper Slipper $14.42 $76.11 $322.00 NA
43. Fortune Builder $11.34 $27.82 NA NA
44. Fraction Fever $6.60 $17.39 $21.18 NA
45. Frantic Freddy $12.69 $75.84 $189.99 NA
46. Frenzy $20.20 $25.90 $34.07 NA
47. Frogger $7.39 $25.52 $37.13 NA
48. Frogger II: Threeedeep! $12.27 $28.85 $53.00 NA
49. Front Line $6.31 $28.28 $47.66 NA
50. Galaxian $42.33 $119.33 $149.49 NA
51. Gateway to Apshai $18.11 $27.07 $130.70 NA
52. Gorf $6.31 $13.53 $61.33 NA
53. Gust Buster $11.99 $35.15 $89.90 NA
54. Gyruss $17.56 $43.94 $70.89 NA
55. H.E.R.O. $37.18 $69.67 $85.95 NA
56. Heist $6.11 $19.74 $86.38 NA
57. Illusions $9.85 $46.72 $101.33 NA
58. It's Only Rock 'N' Roll $16.86 $436.24 NA NA
59. James Bond: 007 $12.52 $44.59 $53.55 NA
60. JukeBox $4.79 $17.73 $25.79 NA
61. Jumpman Junior $15.24 $29.47 $45.05 NA
62. Jungle Hunt $42.98 $181.82 NA NA
63. Ken Uston Blackjack-Poker $3.65 $14.94 $33.09 NA
64. Keystone Kapers $18.29 $95.69 NA NA
65. Lady Bug $5.13 $17.20 $44.92 NA
66. Learning with Leeper $22.10 $50.83 $86.13 NA
67. Linking Logic $16.75 $45.33 NA NA
68. Logic Levels $25.23 $170.53 $195.95 NA
69. Looping $5.49 $12.76 $29.55 NA
70. Memory Manor $31.94 $204.25 NA NA
71. Meteoric Shower $51.59 NA NA NA
72. Miner 2049er $7.88 $25.93 NA NA
73. Monkey Academy $12.69 $21.70 $45.95 NA
74. Montezuma's Revenge $22.88 $55.00 NA NA
75. Moonsweeper $9.79 $35.90 $195.95 NA
76. Motocross Racer $18.88 $192.95 NA NA
77. Motocross Racer & Tomarc the Barbarian $150.68 $743.00 NA NA
78. Mountain King $27.09 $45.04 NA NA
79. Mouse Trap $6.14 $16.21 $33.95 NA
80. Mr. Do! $7.32 $19.24 $49.95 NA
81. Mr. Do!'s Castle $38.49 $101.08 $161.38 NA
82. Novablast $8.11 $38.03 $599.00 NA
83. Oil's Well $33.46 $75.03 $173.03 NA
84. Omega Race $2.85 $14.81 $36.80 NA
85. One on One Basketball $18.60 $224.63 NA NA
86. Pepper II $6.64 $14.52 $29.36 NA
87. Pitfall II: Lost Caverns $20.21 $31.84 $65.57 NA
88. Pitfall! $14.32 $23.37 $52.75 $97.64
89. Pitstop $7.26 $51.56 $75.75 NA
90. Popeye $6.31 $21.27 $86.00 NA
91. Q*bert $6.11 $16.09 $58.61 NA
92. Qbert's Qubes $52.32 $196.83 $623.00 NA
93. Quest for Quintana Roo $19.62 $48.61 NA NA
94. River Raid $11.90 $25.66 $36.33 $71.10
95. Robin Hood $21.08 $89.76 NA NA
96. Robin Hood & Sir Lancelot $17.42 NA NA NA
97. Roc 'N Rope $13.12 $19.25 $41.98 NA
98. Rock'N Bolt NA NA NA NA
99. Rocky: Super Action Boxing $4.74 $13.54 $49.26 NA
100. Rolloverture $20.60 $35.35 $36.04 NA
101. Sammy Lightfoot $44.16 $170.78 $184.86 NA
102. Sector Alpha $44.68 $121.22 NA NA
103. Sewer Sam $24.73 $46.16 NA NA
104. Sir Lancelot NA NA NA NA
105. Skiiing NA NA NA NA
106. Slither $4.69 $36.00 NA NA
107. Slurpy $27.73 $362.49 NA NA
108. Smurf: Paint 'N Play Workshop $1.98 $17.66 NA NA
109. Smurf: Rescue in Gargamel's Castle $6.10 $17.25 $52.37 NA
110. Space Fury $5.32 $12.21 $23.86 NA
111. Space Panic $6.34 $11.57 $23.22 NA
112. Spectron $16.79 $73.46 $99.59 NA
113. Spy Hunter $28.25 $78.44 NA NA
114. Squish'Em featuring Sam $3.56 $39.80 $44.95 NA
115. Star Trek: Strategic Operations Simulator $17.54 $49.14 NA NA
116. Star Wars: The Arcade Game $24.61 $78.22 $80.00 NA
117. Strike It! $32.80 NA NA NA
118. SubRoc $6.48 $10.69 $17.76 NA
119. Super Action Baseball $4.22 $30.07 $36.00 NA
120. Super Action Football $5.44 $18.41 $36.56 NA
121. Super Action Football (Soccer) $22.95 NA NA NA
122. Super Cobra $16.92 $42.28 $106.00 NA
123. Super Cross Force $17.51 $39.32 $195.95 NA
124. Super Sketch: Sketch-Master NA NA NA NA
125. Tank Wars $188.00 NA NA NA
126. Tapper $24.44 $64.12 NA NA
127. Tarzan $9.71 $39.84 $59.19 NA
128. Telly Turtle $4.63 $14.04 $19.95 NA
129. Threshold $45.50 $81.84 $187.03 NA
130. Time Pilot $2.54 $14.00 $146.07 NA
131. Tomarc the Barbarian $31.16 $142.10 NA NA
132. Tournament Tennis $45.15 $119.78 $195.61 NA
133. Turbo $6.96 $51.00 NA NA
134. Tutankham $20.36 $42.70 NA NA
135. Up 'N' Down $28.45 $229.53 $260.00 NA
136. Venture $5.11 $12.04 $24.69 NA
137. Victory $4.68 $7.58 $33.03 NA
138. War Room $3.67 $17.83 $107.00 NA
139. WarGames $5.88 $18.21 $36.37 NA
140. Wing War $15.23 $52.41 $144.50 NA
141. Wizard of Id's Wiz Math $160.87 $560.00 $1499.99 NA
142. Word Feud $26.63 $223.31 $705.44 NA
143. Zaxxon $5.82 $13.47 $42.27 $118.99
144. Zenji $16.30 $33.33 $44.24 NA