Ti99/4A Game Price Chart

DAILY STATS
Avg Loose Price/Game: $4.50
Avg Complete Price/Game: $2.55
Loose Set Value: $1042.98
Complete Set Value: $592.00
# of Games: 232
Last Updated: 2018-12-10 09:21:17.0 UTC

How We Do It

We update our Ti99/4A game prices daily from completed eBay listings. We gather the data and send it through our algorithm to determine the current going rate one should expect to pay for any given game.

Price Guide Download

ti99/4a_price_guide.pdf

Ti99/4A Game & Price Guide (NTSC)

Below is a list of Games for the Ti99/4A and their estimated market values

Games Not Included in Overall Average

# Title Loose Complete New Graded
1. 4A Flyer $14.00 NA NA NA
2. 99 Home Sentry NA NA NA NA
3. Accounting Assistant NA NA NA NA
4. Activity Accountant NA NA NA NA
5. Addition NA NA NA NA
6. Addition and Subtraction 1 NA $6.00 NA NA
7. Addition and Subtraction 2 $5.29 NA NA NA
8. Adventure $8.92 $25.14 NA NA
9. Alien Addition NA NA NA NA
10. Alligator Mix $7.62 NA NA NA
11. Alpiner $6.26 NA NA NA
12. Amazing NA $9.00 NA NA
13. Ambulance NA NA NA NA
14. Anteater $67.02 NA NA NA
15. The Attack $2.04 NA NA NA
16. Attendance Recorder NA NA NA NA
17. Beginning Grammar $0.99 NA NA NA
18. Beyond Parsec $8.76 NA NA NA
19. Bigfoot NA NA NA NA
20. Blackjack and Poker $4.36 NA NA NA
21. Blasto $8.42 NA NA NA
22. Boxer NA NA NA NA
23. Break Thru!! NA NA NA NA
24. Buck Rogers: Planet of Zoom NA NA NA NA
25. Budget Management NA NA NA NA
26. Burger Builder NA NA NA NA
27. Burgertime $11.19 $21.31 NA NA
28. Car Wars $4.12 NA NA NA
29. Centipede $8.56 NA $17.50 NA
30. Championship Baseball NA NA NA NA
31. Chicken Coop NA NA NA NA
32. Chisholm Trail $4.78 NA NA NA
33. Class Data Recorder NA NA NA NA
34. Computer Math Games I NA NA NA NA
35. Computer Math Games II NA NA NA NA
36. Computer Math Games III NA NA NA NA
37. Computer Math Games IV NA NA NA NA
38. Computer Math Games VI NA NA NA NA
39. Computer War $14.99 NA NA NA
40. Congo Bongo $7.48 NA NA NA
41. Connect Four $11.42 NA NA NA
42. Course Manager NA NA NA NA
43. Crossfire NA NA NA NA
44. D-Station NA NA NA NA
45. D-Station II NA NA NA NA
46. DBM System v2.0 NA NA NA NA
47. Decimals NA NA NA NA
48. Decimals 2 NA NA NA NA
49. Defender $11.85 NA NA NA
50. Demolition Division NA NA NA NA
51. Demon Attack NA NA NA NA
52. Demonstration $15.99 NA NA NA
53. Diagnostic NA NA NA NA
54. Dig Dug $13.86 NA NA NA
55. Disk Fixer v2.0 NA NA NA NA
56. Disk Manager V1.0 NA NA NA NA
57. Disk Manager V2.0 NA NA NA NA
58. Division $1.00 NA NA NA
59. Division 1 NA NA NA NA
60. Donkey Kong $9.29 $34.99 NA NA
61. Dragon Mix NA NA NA NA
62. Driving Demon $21.96 NA NA NA
63. E.T. The Extra Terrestrial NA NA NA NA
64. Early Learning Fun $1.86 NA NA NA
65. Early Logo Learning Fun NA NA NA NA
66. Early Reading $3.75 NA NA NA
67. Editor-Assembler $20.00 NA NA NA
68. Edu-Pack NA NA NA NA
69. Equations NA NA NA NA
70. Escape! NA NA NA NA
71. Espial NA NA NA NA
72. Extended Basic v100 NA NA NA NA
73. Extended Basic v110 NA NA NA NA
74. Face Maker NA NA NA NA
75. Fantasy NA NA NA NA
76. Fathom $13.85 NA NA NA
77. Football $5.16 $7.99 NA NA
78. Fractional Numbers NA NA NA NA
79. Fractions 1 NA NA NA NA
80. Frog Jump NA NA NA NA
81. Frogger $15.53 $42.00 NA NA
82. Hangman $5.33 $128.01 NA NA
83. Hen Pecked NA NA NA NA
84. Henhouse NA NA NA NA
85. Home Financial Decisions NA NA NA NA
86. Homework Helper Plus NA NA NA NA
87. Honey Hunt NA NA NA NA
88. Hopper $6.24 NA NA NA
89. Household Budget Management NA NA NA NA
90. Hunt The Wumpus $5.27 $16.00 NA NA
91. Hustle $3.50 NA NA NA
92. I'm Hiding NA NA NA NA
93. Indoor Soccer NA $11.00 NA NA
94. Integers NA NA NA NA
95. Jawbreaker II $15.06 NA NA NA
96. Jumpy NA NA NA NA
97. Jungle Hunt $4.51 NA NA NA
98. Junkman Junior NA NA NA NA
99. Key to Spanish NA NA NA NA
100. King of the Castle NA NA NA NA
101. Lasso NA NA NA NA
102. Laws of Arithmetic NA NA NA NA
103. Link v0.99 NA NA NA NA
104. M.A.S.H $6.22 $19.99 $36.86 NA
105. Mancala NA NA NA NA
106. Measurement Formulas NA NA NA NA
107. Meteor Belt NA NA NA NA
108. Meteor Multiplication NA NA NA NA
109. Micro Pinball $5.95 NA NA NA
110. Micro Tennis NA NA NA NA
111. Microsoft Multiplan V1.04 NA NA NA NA
112. Microsurgeon $6.10 $10.95 NA NA
113. Midnite Mason NA NA NA NA
114. Mind Challengers $7.99 NA NA NA
115. Miner 2049er $18.96 $78.03 NA NA
116. Mini Memory $14.50 NA NA NA
117. Miniwriter II NA NA NA NA
118. Minus Mission $3.94 NA NA NA
119. Moon Mine $5.39 NA NA NA
120. Moon Patrol $12.71 NA NA NA
121. Moonsweeper NA NA NA NA
122. Ms. Pac-Man $16.50 NA NA NA
123. Multiplication NA NA NA NA
124. Multiplication 1 $3.99 NA NA NA
125. Munch Man II $35.00 NA NA NA
126. Munch Mobile NA NA NA NA
127. Munchman $6.10 NA NA NA
128. Music Maker $9.57 NA NA NA
129. Number Bowling NA NA NA NA
130. Number Magic NA NA NA NA
131. Number Readiness NA NA NA NA
132. Numeration 1 NA NA NA NA
133. Numeration 2 NA NA NA NA
134. Othello NA NA NA NA
135. Pac-Man $11.66 $29.99 NA NA
136. Paint n Print NA NA NA NA
137. Parsec $7.07 $9.09 NA NA
138. Payroll Assistant NA NA NA NA
139. Percents NA NA NA NA
140. Peripheral Diagnostic Module NA NA NA NA
141. Personal Real Estate NA NA NA NA
142. Personal Record Keeping NA NA NA NA
143. Personal Report Generator NA NA NA NA
144. Physical Fitness NA NA NA NA
145. Picnic Paranoia $3.71 $10.00 NA NA
146. Picture Parts NA NA NA NA
147. Plato Interpreter $17.00 $40.00 NA NA
148. Pole Position $8.30 NA NA NA
149. Popeye $23.72 NA NA NA
150. Princess and the Frog $35.00 NA NA NA
151. Pro Typer $17.99 NA NA NA
152. Protector II NA $8.19 NA NA
153. Pyramid Puzzler NA NA NA NA
154. Q*Bert $9.22 $20.94 NA NA
155. Rabbit Trail $24.95 NA NA NA
156. Reading Adventures $11.16 NA NA NA
157. Reading Cheers NA NA NA NA
158. Reading Flight NA NA NA NA
159. Reading Fun NA $6.76 NA NA
160. Reading On NA NA NA NA
161. Reading Power NA NA NA NA
162. Reading Rally NA NA NA NA
163. Reading Roundup NA NA NA NA
164. Reading Trail NA NA NA NA
165. Reading Wonders NA NA NA NA
166. Return to Pirates Isle $14.95 NA NA NA
167. Robotron NA NA NA NA
168. Rotor Raiders $49.95 NA NA NA
169. Salary Planner NA NA NA NA
170. Schnoz-ola NA NA NA NA
171. Scholastic Spelling - Level 3 NA NA NA NA
172. Scholastic Spelling - Level 4 NA NA NA NA
173. Scholastic Spelling - Level 5 NA NA NA NA
174. Scholastic Spelling - Level 6 NA NA NA NA
175. School Mailer NA NA NA NA
176. Securities Analysis NA NA NA NA
177. Sewermania $24.95 NA NA NA
178. Shamus $13.00 NA NA NA
179. Slymoids $15.43 NA NA NA
180. SMU Electrical Engineering Library NA NA NA NA
181. Sneggit $3.21 NA NA NA
182. Sorgan II NA NA NA NA
183. Soundtrack Trolley NA NA NA NA
184. Space Bandits $24.95 NA NA NA
185. Space Journey NA NA NA NA
186. Speech Editor $43.76 NA NA NA
187. Speed Reader NA NA NA NA
188. Spy's Demise NA NA NA NA
189. St. Nick NA NA NA NA
190. Star Gazer NA NA NA NA
191. Star Gazer II NA NA NA NA
192. Star Gazer III NA NA NA NA
193. Star Maze NA NA NA NA
194. Star Runner NA NA NA NA
195. Star Trek $11.31 NA NA NA
196. Starship Pegasus NA NA NA NA
197. Statistics $15.99 NA NA NA
198. Story Machine v1.4 NA NA NA NA
199. Strike Three $18.00 NA NA NA
200. Subtraction $5.29 NA NA NA
201. Super Demon Attack $7.24 $21.05 NA NA
202. Super Duper NA NA NA NA
203. Super Extended Basic NA NA NA NA
204. Superfly NA NA NA NA
205. Tax Investment Record Keeping NA NA NA NA
206. Terminal Emulator I NA NA NA NA
207. Terminal Emulator II $7.52 NA NA NA
208. Terry Turtle's Adventure $16.32 NA NA NA
209. TI Calc NA NA NA NA
210. TI Invaders $9.10 NA NA NA
211. TI LOGO NA NA NA NA
212. TI LOGO II NA NA NA NA
213. TI Planner NA NA NA NA
214. TI Toad $4.95 NA NA NA
215. TI-Writer Word Processor $8.95 NA NA NA
216. Tombstone City - 21st Century $4.02 NA NA NA
217. Topper $6.91 NA NA NA
218. Touch Typing Tutor NA NA NA NA
219. Treasure Island $10.49 $15.99 NA NA
220. Tunnels of Doom $12.15 $19.58 NA NA
221. Tutankham NA NA NA NA
222. Typo II NA NA NA NA
223. Typoman NA NA NA NA
224. Video Chess NA NA NA NA
225. Video Games 1 $8.95 NA NA NA
226. Video Graphs $2.71 NA NA NA
227. Video Vegas NA NA NA NA
228. Weight Control & Nutrition NA NA NA NA
229. Word Invasion NA NA NA NA
230. Word Radar NA NA NA NA
231. Yahtzee $9.95 NA NA NA
232. ZeroZap NA NA NA NA